Cvetanje


Cvetanjem je počeo novi ciklus
ti si reka koja me nosi
zagrljaju,
bujica,
susret je početak
i kraj s njim
a mi smo trajanje

pramenovi zvezda repatica
padaju mi niz leđa
teku i ulivaju se
u reku koja nas nosi
njišu se vidici
viticama
rasutim po stenama

Oglasi

Od znati-želje


Silno se čuđah
u seti čeznutljivoj
koliko je vremena proteklo od …
peščanik – dimenzija ukrasa je
da se slože naša osetila
u najvišim odajama uma
u najskrivenijim prostorima duše
Pokretima, titrajima dodirima
Uzajamnim zalihama njih,
I rezervisani deo duše
Uzvišene,
do spajanja sa Njim
Odakle je Ona, šta je i koliko je velika? – pitaš me
Treba pitati dušu – kažem –
Odakle je čovek na drugi način?
Čovek od duše i tela
znatiželjan i čežnjiv
razuman i osetljiv

U seni sna


U mesecu svetog lišća
na obzoru putovanja snom
pojavila se sena boje bele svetlosti

Ti ovde živiš kao cvet
među otrovnim šibljem!

Svukao je čaršaf sa tela
još tromog od spavanja
i snova o izgubljenoj ženi

Istorija je naredila da predaju zemlju
koju su tako manjkavo voleli.

Susret


U predvečerje smo se sreli

mesec je zrikao kroz krošnje starog hrasta

šuštala je svila, pa je vetar zgusnuo lišće,

zaklonio mesecu pogled

a mi smo iscrpili pomračinu do dna

 

Jutro, lepa je riječ, rekao si

dok se oko tvoje ogledalo u oku mom

a zalisci srca dolistavali