Muk


Tišina se razlila gluva

Vrebaju unezverene senke

A sve je nemušto i nemo

Kao da je i vreme gluvo

Kao da su misli odsečene

Kao da su ulice slepe

I kao da je svest izgubljena

U poplavama nevažnosti,

A savest onesveštena

U naletu rojeva “pijavica” i “meduza”

Iza kojih je sve praznina;

I smrt bi htela imati vlast.

Oglasi