Cvetanje


Cvetanjem je počeo novi ciklus
ti si reka koja me nosi
zagrljaju,
bujica,
susret je početak
i kraj s njim
a mi smo trajanje

pramenovi zvezda repatica
padaju mi niz leđa
teku i ulivaju se
u reku koja nas nosi
njišu se vidici
viticama
rasutim po stenama

Oglasi