Od znati-želje


Silno se čuđah
u seti čeznutljivoj
koliko je vremena proteklo od …
peščanik – dimenzija ukrasa je
da se slože naša osetila
u najvišim odajama uma
u najskrivenijim prostorima duše
Pokretima, titrajima dodirima
Uzajamnim zalihama njih,
I rezervisani deo duše
Uzvišene,
do spajanja sa Njim
Odakle je Ona, šta je i koliko je velika? – pitaš me
Treba pitati dušu – kažem –
Odakle je čovek na drugi način?
Čovek od duše i tela
znatiželjan i čežnjiv
razuman i osetljiv

Oglasi

(Zaludni) Jahač magle


Oči crvljive od žudnje i patnje, kao nahranjene energijom plovidbe sopstvene uzaludnosti koja vrca do zamišljene crte, kreirane bordurom kupaonice koju nisi mogao dostići. To je nešto kao kada šolju napuniš do vrha i ispiješ.
Jurio si za čudima sa vrećom punom noći.
I ništa!
Pokušao si ludilom programirati kompjutere, očiju crvenih od plovidbe koju si započeo njenim imenom a završio u dotrajalom, rasklimanom plovilu nasukan na sopstveno prezime.
Za tebe nema dalje.