Samo priče


Stara je priča to da je proleterima zatvor bio sve – učilište, odskočna daska i to se pokazalo kao dobra praksa. I zaživelo.

Kolariću Paniću, sami sebe zaplićemo … Sa rasplitanjem je već druga priča, a nije ni priča ni reklama za VIP. Vip je sada krenuo proleterskim putem izučavati zanat, jer došlo je vreme da se stalno moramo usavršavati.

Nova priča ima staro ruho, a Car novo odelo.

Neki bi rekli gola istina.

Oglasi